Vill du veta mer om Magasinetfärjan Ägirs återresa?

Välkommen att kontakta mig

Janne Bark, projektledare

 

Fotografier: Smögens Bildarkiv, Smögens Hembygdsförening

Ägir byggdes 1936 av Albert Hansson på Skredsviks varv. Det ursprungliga syftet var för färjetrafik men Ägir byggdes dessutom för att kunna förvandlas till fiskebåt om förutsättningarna skulle kräva. Författare Eskil Sewerinsson berättar i boken Smögens Fiskeflotta och Fraktfartyg hur en stor del av passagerar- och fraktbefordran genom åren sköttes av färjor med namnet Ägir. Den första färjan med detta namn sattes i trafik mellan Kungshamn och Smögen av Pontus Hansson från Hasselösund och togs i mitten av 1930-talet över av sönerna Evert och Erling Hansson. Fartyg nummer två med namnet Ägir levererades 1936. Historien berättar att Ägir levererades med öppet akterdäck som en snickare från Gravarne fick bygga in medan fartyget låg vid kajen eller gick sina ordinarie turer.

Genom åren är det många barn som åkt med Ägir till och från skolan. Ägir fungerade även en period som postbåt och ingick vid ett annat tillfälle i kollektivtrafiken. Med en SJ-biljett kom badgästerna med tåget till Kungshamn och sedan den sista biten ut till Smögen med färjan. På hösten 1970 invigdes Smögenbron och Ägirs tid som statlig färjeförbindelse var slut. Åren efter blev Ägir, Magasinetfärjan Ägir, när besöksnäringen i Smögen växte med såväl ungdomar som finare känt besök.

För ett par år sedan, efter en ”hit and run”-skada i hamnen, kom hon till Christer på Hällevikstrands varv. Christer har renoverat skadan och är nu den skicklige båtbyggaren som ska renovera Ägir så att hon efter några års vila åter ska kunna tas i tjänst.