Återresa genom samverkan

Kärleken till denna gamla dam och ett växande behov av en smidig vattenväg mellan Smögen och Kleven gav initiativet till Magasinetfärjan Ägir ideell förening. Till föreningen kommer Åsa Tidén, ägare till Ägir, tillika tidigare ägare till restaurang Magasinet på Kleven, att lämna över färjan så fort en grundlig renovering är möjlig.

Hur vi ska lyckas

Den ideella föreningen driver projektet för Ägirs återresa som genomförs med ekonomiskt stöd från Leader Bohuskust och Jordbruksfonden landsbygdsutveckling. Projektet har efter en förstudie som visade på hur man kan få Ägir i drift igen och vad som krävs för att nå dit. Det handlar inte enbart om ekonomi utan också om att belysa möjligheterna för platsen, att samverka med verksamheter, invånare och besökare. Kulturbevarande samhällsutveckling.

Efter att analys av behov och förutsättningar så kom Projektet in i nästa fas för själva iordningställandet. Ekonomiska medel för genomförandet kommer från: Leader Bohuskust, Jordbruksverkets landsbygdsutveckling, Turistrådet Västsverige, Västra Götalands Regionen, Sotenäs Kommun, Statens Maritima och Transporthistoriska Museer.

 Projektet handlar nu om att både renovera den gamla Färjan från 1936 men också att uppdatera Ägir till 2023 års förutsättningar och där framdriften kommer att vara elektrisk. vi lägger också stor vikt vid tillgängligheten där bordsgenomgångar, passager och landgångar ska vara möjliga att passera för såväl barnvagnar som rullatorer och rullstolar. 

Ett annat fokus är också att färjan ska kunna trafikera vattnet runt, Kleven, Smögen och Kungshamn större delen av året, dvs främst off season. 

Det är en gammal båt i trä och lika charmigt och fantastiskt som detta är, lika dyrt är det unika hantverket för att renovera henne. Vi behöver därför ekonomiskt och annat stöd från många med hjärta för kulturarvet Ägir och inte minst från alla de som har nyttan av en färja året runt, och för ett levande Smögen 365. För transporten över sundet, för möjliggörande av flöden enkelt fram och tillbaka. Och för att kunna ta båten även mörka och kalla November dagar framåt.

Målet är att Ägir ska vara i trafik året runt från 2024. Resan dit har startat. Är du med?